Biedrība

Biedrības „Vēsturiskā atmiņa” valde:

Andris Miezītis, valdes priekšsēdētājs
Juris Celmiņš, valdes loceklis
Vilis Seleckis, valdes loceklis
Agris Jaunkļaviņš valdes loceklis
Aija Miezīte, valdes locekle

Biedrības statūti
PDF formātā