Kontakti

„Vēsturiskā atmiņa” biedrība

Reģ. Nr. 40008204939
Juridiskā adrese Noras ielā 12, Tukumā, LV 3101
Banka: AS DNB banka
Konts LV 38 RIKO 0002013292718
e-pasts: vesturiska.atmina@inbox.lv

Kontakti:

Valdes priekšsēdētājs Andris Miezītis – 26406209

Valdes priekšsēdētāja vietnieks Juris Celmiņš – 29538617

Valdes locekļi:

Aija Miezīte – 26463623

Vilis Seleckis – 29428726

Agris Jaunkļaviņš – 26457022

Koordinatore Linda Lūse – 29489223