Taps filma par atjaunotās Latvijas laiku

2015.gada 4.maijā apritēs 25.gadadiena kopš deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas. Balsojums par 4.maija Deklarāciju ir kļuvis par ārkārtīgi nozīmīgu pagrieziena punktu Latvijas vēsturē, kas aizsāka politiskas, juridiskas, ekonomiskas un kultūrvēsturiskas pārmaiņas mūsu tautas dzīvē.

Vēsturiskajā 4.maija balsojumā par Deklarāciju nobalsoja arī četri no toreizējā Tukuma rajona ievēlētie Latvijas Tautas frontes deputāti – Juris Celmiņš, Agris Jaunkļaviņš, Pēteris Lazda un Vilis Seleckis, tādējādi nodrošinot Deklarācijas pieņemšanai nepieciešamo 2/3 Augstākās Padomes deputātu balsu vairākumu. Šis balsojums aizsāka grandiozas pārmaiņas visā mūsu valstī un arī Tukuma rajonā. 1999.gadā kā pirmais Latvijā izveidojās Kandavas novads, bet 2009.gadā rajons likvidējās, sadaloties četros (Kandavas, Tukuma, Jaunpils un Engures) novados. Privatizācijas rezultātā un brīvās ekonomikas apstākļos radikāli izmainījās saimnieciskā dzīve. Daudzi uzņēmumi pielāgojās jaunajiem apstākļiem un attīstās, ir nodibinājušies virkne jaunu veiksmīgu uzņēmumu, citi konkurences apstākļos pārstāja darboties. Radikālas pārmaiņas ir notikušas arī laukos. Tas viss ir ietekmējis katra cilvēka individuālo dzīvi.

Lai parādītu 25 gadu laikā notikušās pārmaiņas bijušā Tukuma rajona teritorijā un mūsu cilvēku dzīvē, biedrība „Vēsturiskā atmiņa” sadarbībā ar Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadu pašvaldībām ir uzsākusi 4.maija 25.gadadienai veltītas dokumentālas filmas „4×4 par Brīvību” uzņemšanu. Stundu garās filmas režisors un producents ir Olafs Okonovs. Filmu esam paredzējuši parādīt Rīgas kinoteātros un LTV 4.maija jubilejas pasākumu laikā. Tās pirmizrādes paredzēta arī Tukumā, Kandavā, Jaunpilī un Engurē. Filmu esam iecerējuši dāvināt bijušā Tukuma rajona skolām, muzejiem, bibliotēkām un pašvaldībām izmantošanai patriotisku pasākumu organizēšanai.

Aizvadītajā nedēļa notika Tukuma novada domes Finansu komitejas sēde, kurā šī ideja tika atbalstīta un piešķirti 9000 eiro filmas uzņemšanai. Gala vārdu par šo atbalstu teiks deputāti tuvākajā domes sēdē.