Tikšanās Irlavas bibliotēkā

Atsaucoties Irlavas bibliotekāres Santas Podnieces aicinājumam, kopā ar biedrības valdes priekšsēdētāju Andri Miezīti 13.martā biju uz tikšanos Irlavas pagasta novadpētniecības istabā. Patlaban tur izvietota Tukuma muzeja ceļojošā izstāde par Atmodas laiku Tukuma rajonā. Piedalījās Irlavas vidusskolas skolnieces kopā ar savu vēstures skolotāju, Sātu luterāņu draudzes mācītājs Edvīns Vilks ar kundzi un vairākas draudzes aktīvistes.

Bibliotekāre Santa iepazīstināja ar novadpētniecības istabas veidošanu un papildināšanu. Andris Miezītis un es stāstījām par grāmatas „Cerētais un sasniegtais” tapšanu, par sadarbību ar Tukuma muzeju gan grāmatas, gan ceļojošās izstādes veidošanā. Atcerējāmies aktīvos Irlavas tautfrontiešus Reiņa Tauriņa vadībā. Ļoti žēl, ka pats Tauriņa kungs nepiedalījās šajā sarunā. Atgādinājām LTF Tukuma nodaļas dibināšanas notikumus. Andris atcerējās savu pirmo sarunu par LTF dibināšanu ar toreizējo Tukuma tūrisma kluba priekšsēdētāju Visvaldi Brūveli. Atmiņās par šo gaišo un enerģisko cilvēku dalījās arī Vilka kungs, pastāstot par kopīgajām darba gaitām. Sarunas turpinājās pie kafijas tases. Apskatījām arī kultūras nama zālē iekārtoto gleznotāja I. Kalniņa izstādi un skolēnu zīmējumu konkursa dalībnieku darbus.

Paldies Santai Podniecei par šo sirsnīgo atmiņu pēcpusdienu!

Aija Miezīte