Dāvināja grāmatas džūksteniekiem

12.oktobrī Džūkstes Pasaku muzejā (Lancenieku skola, Džūkstes pagasts) notika Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejai veltīts pasākums „Atmodas laika notikumi Džūkstē” uz kuru bija aicināti visi, kas 1988. gadā iesaistījās Tautas frontes darbībā.  Izstādes atklāšanā piedalījās arī biedrības “Vēsturiskā atmiņa” valdes priekšsēdētājs Andris Miezītis un viņa vietnieks Juris Celmiņš. Pasākums norisinājās sirsnīgā atmosfērā – savās atmiņās dalījās gan viena no aktīvākajām tautfrontietēm Asja Poikāne, gan Džūkstes Tautas frontes grupas vadītājs Normunds Hauks, gan tēlnieks Igors Dobičins, kurš ir autors leģionāru piemiņas akmenim. Par grāmatu “LTF Tukuma rajonā. Cerētais un saniegtais” stāstīja arī Juris Celmiņš un Andris Miezītis. Viņi klātesošajiem arī dāvināja grāmatas, kurās apkopota plaša un daudzpusīga informācija par notikumiem Atmodas laikā Tukuma rajonā.
12. oktobrī Džūkstes Pasaku muzejā tika atklāta arī Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Tukumnieki Latvijas neatkarības ceļā”, kura atgādina gan par Tautas frontes aktivitātēm, gan arī ikdienas problēmām un sasniegumiem. Izstādē atspoguļoti arī vairāki Atmodas laika notikumi Džūkstē, piemēram, novadniekam, otrajam Latvijas valsts prezidentam Gustavam Zemgalam veltītā piemiņas akmens atklāšana viņa dzimtajās mājās „Brātiņos”, Otrajā pasaules karā kritušajiem latviešu leģionāriem veltītā granīta krusta, ko darinājis tēlnieks Igors Dobičins, atklāšana 1990. gada 11. novembrī, un šī pieminekļa saspridzināšana naktī no 1990. gada 4. uz 5.decembri.  Ceļojošo izstādi papildina oriģināli priekšmeti no Džūkstes Pasaku muzeja krājuma, Asjas Poikānes saglabātie dokumenti un Lindas Lūses keramikas servīze, ko viņai dāvinājusi Džūkstes TF grupa.

Papildus informācija www.tukumamuzejs.lv