Gluži kā pirms 25 gadiem

16.septembris daudziem atsauca atmiņā brīdi pirms 25 gadiem – Tautas frontes dibināšanu Tukuma rajonā.

Tiesa, laiks bija ienesi savas korekcijas, tomēr noskaņa Tukuma bilbiotēkā, kur notika pasākums, bija tda pati – sirsnīga un vienkārša. Par to parūpējās gan pasākuma vadītāji Aija Miezīte, kura savulaik vadījusi ne vienu vien LTF pasākumu, un Klāvs Radziņš, savulaik viens no aktīvākajiem jauniešiem Tukumā, gan Rasmas Valdmanes audzēkņi no Raiņa ģimnāzijas, kuri klātesošajiem atsauca atmiņā savulaik tautfrontiešu iecienītas dziesmas, gan arī visi klātesošie, kuri atsaucīgi pievienojās dziesmām un labprāt dalījās savās atmiņās.

Toreiz vairāk nekā 1000 tukumnieku pulcējās, lai beidzot vairs neklusētu, bet darītu visu, lai savā zemē ieviestu demokrātiju. Šoreiz – lai atminētos, kā aizritējuši aizvadītie gadi, lai dalītos atmiņās un vērtētu, cik daudz no cerētā piepildījies.

Bet neba tikai mutiskas atmiņas veltītas LTF 25 gadu jubilejai. Publicista Viļa Selecka rosināti bijušie tautfrontieši nodibināja biedrību “Vēsturiskā atmiņa” un aicināja visus tautas kustības dalībniekus kopīgi rakstīt grāmatu. Astoņu mēnešu laikā grāmata “LTF Tukuma rajonā. Cerētais un sasniegtais” par Tautas fronti bijušajā Tukuma rajonā ir tapusi. Tas nebija viegli. Tie, kuri ir pieredzējuši grāmatu lietās, šaubījās, vai tas maz izdosies, tomēr tukumnieki jau kuro reizi pierādīja, ka ir darītāji nevis tikai runātāji. Grāmatā vēsturnieku tā laika sicuācijas analīze mijas ar tolaik laikrakstā “Tukuma Ziņotājs” lasāmām publikācijām un dokumentiem, no kuriem daļa bija publicēta, bet daļa – plašākam interesentu lokam nebija pieejama.

“Tukuma Ziņotājs” 2013.gada 20.septembrī.